Инициативна група Витоша

Сдружение "Инициативна група Витоша" е природозащитна организация, работеща за възстановяване на унищожени гори и горски екосистеми, устойчиво управление на защитени територии и развитие на природосъобразно горско стопанство.

За контакт:
Теодор Тодоров
+359 896 665 432
office@vitoshagroup.org